Vzdělání

Studium pedagogiky - učitel odborných předmětů 2014

Speciální pedagogika – specializace ve speciální pedagogice - AUTISMUS - 2011

Univerzita Karlova-Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s autismem

Logopedický asistent -  kurz MŠMT 6/2010

Speciální pedagogika – poradenství, diagnostika, speciál. pedagogika (Mgr.) 2009

Univerzita J. A. Komenského

Speciální pedagogika - speciální pedagogika, psychopedie, psychologie, pedagogika (Bc.) 2007

Univerzita J. A. Komenského

SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary - pomaturitní studium - Zdravotní laborant (Hematologie, Klinická biochemie) 2003

SZŠ Plzeň, Karlovarská ul. - laborant pro hygienické stanice (mikrobiologie) 1991

SZŠ Praha 10, Ruská 90  - pomaturitní studium - Ochránce veřejného zdraví 1989

Gymnázium Ostrov n./Ohří 1987