Povídáš, povídám, povídáme....

autorské čtení knížky v Krajské knihovně dne 10.10.2014

Dne 10. října 2014 proběhlo v oddělení pro děti Krajské knihovny Karlovy Vary autorské čtení Heleny Pěnkavové s názvem "Říkanky, povídání, písmenka - cvičí každá pusinka".

Autorka zde poutavě a hravě představila své zajímavé a nevšední publikace, ve kterých jednoduchým způsobem provádí rodiče s dětmi správnou výslovností hlásek. Nenásilnou formou tím pomáhá dětem s rozvojem mluvy a napravováním řečových vad.

Akce měla veliký úspěch u čtenářů všech věkových kategorii, zaujala jak dospělé, tak i děti. Pohádky a povídání si přišlo poslechnout 30 čtenářů a všichni odcházeli náramně spokojení.

 

Barbora Čihařová
Krajská knihovna Karlovy Vary
Oddělení pro děti


Závodní 378/84Povídáš, povídám, povídáme....

autorské čtení knížky v Krajské knihovně dne 10.10.2014

Dne 10. října 2014 proběhlo v oddělení pro děti Krajské knihovny Karlovy Vary autorské čtení Heleny Pěnkavové s názvem "Říkanky, povídání, písmenka - cvičí každá pusinka".

Autorka zde poutavě a hravě představila své zajímavé a nevšední publikace, ve kterých jednoduchým způsobem provádí rodiče s dětmi správnou výslovností hlásek. Nenásilnou formou tím pomáhá dětem s rozvojem mluvy a napravováním řečových vad.

Akce měla veliký úspěch u čtenářů všech věkových kategorii, zaujala jak dospělé, tak i děti. Pohádky a povídání si přišlo poslechnout 30 čtenářů a všichni odcházeli náramně spokojení.

 

Barbora Čihařová
Krajská knihovna Karlovy Vary
Oddělení pro děti


360 06, Karlovy Vary

tel. 354 222 840

www.knihovnakv.cz