Sociální dovednosti - skupinová terapie - uzavřená skupina

 

Skupina poskytuje referenční rámec. Citlivé, přijímající prostředí, kde máme všichni své místo. Tady se vytváří nová rodina. Ta, která respektuje.

Ve skupině se naučíme rozumět reakcím druhých, získáme reflektující zkušenost. Ale přesto podporu pro svůj další rozvoj.

Terapeutická práce se odvíjí od nácviku asertivních dovedností, které jsou v sociálním kontextu hojně využívány.

 Každé setkání má vlastní téma (obsahují fázi sebezkušenostní, modelační a reflexní).

Skupina 6-8 osob, setkání 4x, 1x za 14 dní. Cena 600,- Kč.

Ke skupinové práci je nutné se předem objednat.

Vhodné pro osoby, které se chtějí dobře uplatnit na trhu práce. Vhodné též pro osoby pracující s klienty a jsou s nimi v kontaktu, ať v obchodní sféře, gastronomii a hotelnictví, či sociální péči nebo na úřadech.