Rozvoj kognitivních funkcí pro seniory    

Využití vzpomínek v práci se seniory v institucích napomáhá zlepšit jejich cekový psychický, fuknční, i celkový stav.

Reminiscence (vzpomínání) je možností pro hodnocení prožitého života. Jeho kvalit, vyrovnání se s neúspěchy, bolestmi a hořkostmi, který každý život přináší.

Ne všichni chtějí vzpomínat společně. Klientům lze nabídnout i vzpomínání intimní. V blízkosti svých milých předmětů, kusu svého domova. Lze vytvořit v instituci prostor pro setkávání s minulostí, vzpomínkami i mládím (stačí pár předmětů, fotografií, doplňků a kavárna vzpomínek je na světě).

Paměť, síly i odvaha už ubývají. Stáří je příležitost pro předání zkušeností, dovedností a vědomostí, které byly po generace předávány.

V práci se seniory mám též  zkušenosti. Práce v této oblasti je nelehká. Vyžaduje naši schopnost podívat se očima seniora, člověka bilancujícího své životní zkušenosti, přemýšlejícího o smyslu života a o jeho naplnění.

Rozvíjím a stimuluji poznávací (kognitivní), rozumové a paměťové schopnosti u seniorů, konzultuji reminscenční setkávání, či zajištění kufříků (krabic) k reminiscenci.