Potíže s chováním

  • impulsivní
  • neposedné
  • vzdorovité
  • má svou hlavu
  • nerespektování autority
  • problémy s kázní

Zlobení není porucha chování! Porucha chování je psychiatrickou diagnózou, kterou je nutné od "zlobení" odlišit.

Pojďme společně nastavit pravidla. Hranice a pravidla jsou lékem na tyto potíže. Život má řád, proto má smysl. Pravidla a požadavky jej musí mít též.  Neváhejte mne kontaktovat.

í mít také.