Příprava na školu

  • grafomotorika
  • zrakové vnímání
  • sluchové vnímání
  • matematické představy
  • správná výslovnost hlásek
  • koncentrace pozornosti
  • radost z aktivit