Dotazník pro rodiče či pedagogy - dítě, dítě v MŠ

Záznamní dotazník pro učitele, nebo rodiče dítěte v mateřské škole

(zakroužkujte, či jinak označte své pozorování, napište si datum záznamu pro další porovnání s časovým odstupem)

 1. Reakce na kolektiv – bez obtíží, s drobnými vymezováními, konfliktní, straní se (nerozumí, nechápe, není vyzrálé pro kooperativní hru.
 2. Reakce na hračku – výběr hračky (odpovídající věku, pod úrovní věku)
 3. Úroveň hry – manipulační – napodobivá – konstrukční – projektivní – projektivní se scénářem
 4. Úroveň sebeobsluhy (oblékání, hygienické návyky, dodržování čistoty, jídlo,..)
 5. Reakce na oslovení (oční kontakt, reakce na jméno)
 6. Chování k autoritě (respektování autority – respektování zákazů – opakované upozorňování – fyzické usměrnění
 7. Afektivní chování – smích – pláč – křik – afekt – záchvatovité chování – nepřiměřené reakce
 8. Reakce pokyn a jeho plnění – reaguje na pokyn, splní jej – reaguje, ale nesplní – nereaguje, nechápe význam pokynu.
 9. Hrubá motorika – obratný – neobratný
 10. Jemná motorika – manipulace s předměty - hračkami
 11. Aktivita – pomalý, neaktivní - klidný – aktivní přiměřeně - výrazně aktivní – zbrklý, rtuťovitý
 12. Motivace – jakou motivaci dítě upřednostňuje – materiální (bonbon) – materiálně – sociální obrázek – sociální (pochvala)
 13. Neobvyklé chování, které zaznamenáváte.