Sociální dovednosti - skupinová terapie

Skupinová terapie

  • cestování
  • nakupování
  • telefonování
  • návštěva kultury (kino, divadlo, ...)
  • sport (pomůcky, pravidla, místa,...)
  • sebeobsluha
  • plánování času
  • vztahy

V oblasti skupinové terapeutické práce mám dlouhodobou zkušenost a to jak s dospělými klienty (SPC, DOZP Rudné u Nejdku), tak i jako učitel na střední škole.

Každá z těchto skupin má svá specifika.

Ovšem základním předpokladem jejich vzájemného fungování je respekt, úcta k druhému a schopnost uplatnit a prosadit své potřeby v souladu s ostatními. Všichni jsme prošli vzdělávacím procesem, s různými vzpomínkami a zážitky.                    Síla kolektivu je nejvýraznější zkušenost, které se nám dostává. Jedině kolektiv dokáže poskytnout zpětnou vazbu, pohled na nás samé zvenčí. Díky této zkušenosti dokážeme korigovat své jednání a díky ní můžeme na sobě pracovat.

Od září 2013 terapeutická práce bude rozšířena o společnou činnost (příprava pokrmů, výtvarné techniky), které jsou prostředkem k nácviku situací potřebných k uplatnění, jak  v každodenní realitě, tak i ve společnosti.

Terapie bude probíhat 1x měsíčně v odpoledních hodinách.

Čas bude upřesněn do 15.9.2013.

SPC- vady řeči, Karlovy Vary - Mozartova 6

Jako terapeut se věnuji osobám s poruchou autistického spektra (autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, atypický autismus,…) napříč věkovými kategoriemi a to zejména v oblasti diagnostiky, cílené stimulace a terapeutické práce v oblasti rozvoje sociálních dovedností a zvládání běžných situací každodenního života, spolupráce se vzdělávacími institucemi.

                       Metodika prace s PAS-1.docx (1537567)