Dospívající

  • hledání sebe sama
  • vztahy s vrstevníky
  • vztahy s rodiči
  • profese (kariérové poradenství)
  • strachy, úzkosti, nejistoty
  • partnerské vztahy
  • intimita a porozumění