Řeč

Nezačal(a) ještě mluvit. Už Vás to zneklidňuje. Odborníci říkají, že je ještě čas. Ano, do tří let věku není opožděný řečový vývoj diagnostikován.

Ovšem, co můžete pro Vaše dítě udělat? Lze mu pomoci! Řeč se nastartuje lépe při odborném vedení a celostním rozvoji dítěte. Pusinka začíná poslouchat až naposledy, až poslouchají ruce, nohy. Nabízím Vám i Vašemu dítěti kvalifikovanou podporu při rozvoji komunikace. Spolu to zvládneme!

Alternativní a augmentativní komunikací se zabývám již od počátku své praxe a to od r.2007.

Jednou z metod, kterou používám je "komunikační kniha". Materiál je vytvářen v úzké spolupráci s rodiči, či blízkými klienta. Lze využít nejen pro dětskou populaci, ale napříč věkovým spektrem u osob s narušenou komunikační schopností a to jak následkem úrazu, nemoci či nastupující demenci.

V současné době pracuji na diagnostickém materiálu pro diagnostiku komunikačních schopností u klientů s narušenou komunikační schopností. Jedná se o diagnostický materiál, který v českém prostředí není k dispozici. Za tímto účelem vyrábím ve spolupráci s výtvarníkem originální testovou baterii.

Narušená komunikační schopnost, ztráta schopnosti komunikovat, či jen ztráta schopnosti sdělit, nebo rozumnět.

Metodika práce s obrázky pro projekt ESF.docx (344 kB)
auto_1.jpg (347,4 kB)
cukr_3.jpg (278,3 kB)
holka_5.jpg (1,2 MB)
hračky_3.jpg (1,5 MB)
kohout_7.jpg (382,2 kB)
koupelna.jpg (751,3 kB)
kuchařka_6.jpg (2 MB)
ovocezelenina.jpg (261,9 kB)
šálek_7.jpg (241,7 kB)
SKMBT_C30011030210300.jpg (645,4 kB)
SKMBT_C30011030210390.jpg (858,7 kB)