Lektorská činnost

 • Od roku 2004 působím jako odborná vyučující  na SZŠ a VOSZ Karlovy Vary, kde vyučuji psychologii, pedagogiku a odborné předměty
 • Lektoruji kurzy pro níže uvedené subjekty.
 • Nabízím Vám proto lektorskou činnost a to, jak v oblasti jednotlivých podoblastí speciální pedagogiky, tak i speciálních ošetřovatelský postupů,  výchovy a vzdělávání, multikulturních přístupů, výchovy ke zdraví, péče o dítě, poruch autistického spektra a jejich specifik,  psychologie, vývojové psychologie, pedagogiky,atp..
 • Dle Vaší zakázky Vám připravím téma pro seminář. Seminář lze provést též na Vašem pracovišti po předchozí dohodě. 
 • Demence - připravováno pro červen 2013 - SestraIN - seminář pro zdravotníky - problematika se širokým spektrem souvislostí v oblasti profesionální i rodinné péče
 • Lidské vztahy - duben 2013 - SestraIN - seminář pro zdravotníky - efektivní komunikace, respekt, provázení
 • Tréning kognitvních funkcí u seniorů - pro společnost PECKA, s.r.o. - 8/12 - DOZP Rudné, Pecka, s.r.o.
 • Úskalí komunikace - září 2012 - "Náročný klient"
 • Alternativní a augmentativní komunikace – akreditace u MPSV, MZČR 2011, 2012
 • Gerontologické dny severozápad – příspěvek v odborné sekci - Dobrovolnictví, mýty a skutečnost  4/2012
 • Etika pro pracovníky v sociálních službách - Pecka, s.r.o., Karlovy Vary - 12/2010
 • Etika pro zdravotní sestry, etický kodex, SestraIN, o.s. - 3/2011
 • Klient s handicapem - SestraIN, o.s.- 5/2011
 • Klient se zrakovým handicapem - Pecka, s.r.o., Karlovy Vary - 6/2011
 • kurzy pro zdravotníky (střední i nižší zdravotnický personál – zdravotní sestry, ošetřovatele, pečovatele, sanitáře),  akreditované MZČR
 • Kurzy pro pracovníky v sociálních službách, některé akreditované MPSV
 • Pro společnost PECKA, o.s., Sestra IN, o.s.
 • Pro SZŠ a VOŠZ, Karlovy Vary, Poděbradská 2 (Sanitář všeobecný, Pracovník v sociálních službách, Zubní instrumentářka)
 • Semináře pro školy  v rámci poradenské péče – Pervazivní vývojové poruhy
 •  Mapy a kruhy pro inkluzivní vzdělávání (my versus oni - aneb každý jsme originál)
 • Hranice mezi lidmi –podpora inkluze-práce s kolektivem