Pracovní zkušenosti

 

2013 - dosud - NIDV Karlovy Vary

2011  - dosud vlastní poradenská praxe

2011 - dosud Speciálně - pedagogické centrum vady řeči - speciální pedagog pro klienty s PAS

2010-2011 - Západočeská univerzita, Plzeň - katedra zdravotnických studií - CŽV ošetřovatelství - výuka odborných předmětů

Od 2004 SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary – dosud – učitelka odborných předmětů – speciální pedagogika, psychologie, výchova ke zdraví, odborné předměty zdravotnické

2009 - dosud - výuka na kurzech pořádaných SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary - Pracovník v sociálních službách, Zubní instrumentářka, Sanitář všeobecný (výuka předmětů - Psychologie, Komunikace, Výchova ke zdraví, Veřejné zdravotnictví, Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena,...)

2011-2012 ZŠ J.V.Myslbeka, Ostrov nad Ohří – speciální pedagog – poradenská činnost v projektu ESF Klíč 2

2007 -2011 Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary

2011 - 2014- Domov pro osoby se zdravotním postižením  Rudné u Nejdku - specifická poradenská činnost speciálního pedagoga