Dospělí

Odborná konzultace a pomoc  při řešení osobních, pracovních (mobbing, bossing) či partnerských krizí.

Diskrétnost a soukromí je základním kamenem poradenství.