Spolupráce s dalšími subjekty

 • MUDr. Jitka Bartková - dětský psychiatr, Karlovy Vary
 • MUDr. Jitka Rumlová - vedoucí lékař odd.dětské psychiatrie FN Plzeň, ambulace dětského psychiatra
 • Mgr. Zuzana Boušková - psycholog, Karlovy Vary
 • PhDr. Anna Kotrčová - klinický psycholog, Karlovy Vary
 • Mgr. Dagmar Zdanovcová - logoped, Karlovy Vary
 • https://www.vzdelavani-sro.eu/
 • ZŠ praktická a speciální Ostrov - sociální dovednosti - skupinová terapie pro klienty s PAS
 • ZŠ Ostrov J.V.Myslbeka – spolupráce projektu ESF OPVK s názvem Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov – Klíč 2.
 • Imperiál Group, a.s. - lektorská činnost - kurzy
 • Domov  pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku – poradenská a konzultační činnost, rozvoj alternativní a augmentativní komunikace
 • Mateřské centrum Karlovy Vary
 • Člověk v tísni, s.r.o.
 • SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o., Praha 2
 • Sdružení rodičů a přátel dětí s postižením - dětský zápisník Karlovy Vary