Skupinová terapie - sociální dovednosti

Sociální dovednosti

 • cílená stimulace sociálních dovedností
 • skupinová terapie
 • Kdy a kde ? (3. pátek v měsíci - v  ZŠ praktické a speciální Ostrov - https://www.zspostrov.cz/)
 • od 16 - 17.30 hod.
 • Co budeme dělat?
 • Pečení jednoduchého pečiva spojené s malým občerstvením. Jsme rádi, že jsme spolu, jak můžete na fotkách vidět a od září 2014 budeme pokračovat!
 •  

  Skupinová terapie

   Zkoušet něco sám, je fajn, ale zkoušet to společně s ostatními. To je jiné!

 • Naučit se mluvit s druhými.

 • Počkat, až na mne přijde řada.

 • Mít kamarády a užít legraci?

 • To je přeci prima!

 • Díky laskavé podpoře paní ředitelky Základní školy praktické a speciální školy Ostrov jsme mohli náš úžasný projekt přesunout do Ostrova a využít tím prostory její školy.

 • V kuchyni nám to spolu jde!

 •  Jste vítáni, ať jste z kteréhokoliv konce karlovarského kraje a chcete s námi trávit čas. Součástí skupinové terapeutické práce je upevňování vzájemných vztahů, respekt, spolupráce, komunikace, osobnostní rozvoj i získání praktických dovedností využitelných v běžném životě.

 • Rodiče si po dobu skupinové práce mohou vyměnit zkušenosti a být si vzájemnou podporou při neformální rodičovské skupině, která probíhá paralelně.

 • V oblasti skupinové terapeutické práce mám dlouhodobou zkušenost a to jak s dospělými klienty (SPC, DOZP Rudné u Nejdku), tak i jako učitel na střední škole. Každá z těchto skupin má svá specifika. Ovšem základním předpokladem jejich vzájemného fungování je respekt, úcta k druhému a schopnost uplatnit a prosadit své potřeby v souladu s ostatními. Všichni jsme prošli vzdělávacím procesem, s různými vzpomínkami a zážitky.                    

 • Síla kolektivu je nejvýraznější zkušenost, které se nám dostává. Jedině kolektiv dokáže poskytnout zpětnou vazbu, pohled na nás samé zvenčí. Díky této zkušenosti dokážeme korigovat své jednání a díky ní můžeme na sobě pracovat.

  Od září 2014 terapeutická práce bude rozšířena o společnou činnost (příprava pokrmů, výtvarné techniky), které jsou prostředkem k nácviku situací potřebných k uplatnění, jak  v každodenní realitě, tak i ve společnosti.

  Terapie bude probíhat 1x měsíčně v odpoledních hodinách.