Ceník

Diagnostika - vyšetření dle testového materiálu (SVPŠD - poruchy učení, PEP - R - poruchy autistického spektra, školní zralost, ...) včetně zprávy z vyšetření 600, Kč

Terapie - pro děti, žáky a studenty 400,- Kč / hod., každá započatá půlhodina 200,- Kč

Terapie - dospělý (dle zakázky) 400, Kč / hod., každá započatá půlhodina 200,- Kč

Logopedická péče - náprava 200,- Kč  / 30 min.