Odborné konzultace pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Od roku 2011 pracuji pro DOZP v Rudné u Nejdku jako speciální pedagog. V mé kompetenci je, dle zakázky domova, pomoci pracovníkům stanovit reálné cíle v individuálním plánování pro klienty a v jednotlivých krocích připravit jejich realizaci.  Tvorbě plánu předchází vyšetření klienta dle metodiky AAEP (Psychoedukační profil pro dospívající a dospělé) Mesibov, G., Schopler, E., Schaffer, B., a Landrus, R. (1988).

Od září 2012 vedu skupinovou terapii pro klienty domova ve smyslu rozvoje sociálních dovedností a stimulace kognitivních funkcí zejména u klientů s organickým onemocněním CNS. Cílem této terapie je udržení maximální udržení schopností a dovedností ve stávající úrovni.

Pracujeme též společně na převodu dokumentů DOZP do formy vhodné pro snadné čtení dle metodiky " Snadné čtení".

Pro komunikaci s klienty vytvářím komunikační systémy, komunikační knihy pro usnadnění komunikace, dále v sekci AAK.

Pro zaměstnance, dle zakázky DOZP, připravuji semináře s akreditací MPSV.

Reference žádejte, prosím, u vedení DOZP v  Rudné u Nejdku.