Dospívání a  puberta

  • nejtěžší období pro rodiče i děti - Rodiče nejsou kamarádi, ale průvodci!
  • období hledání identity - Kdo jsem a kam směřuji?
  • období prvních lásek a zklamání - Jsem hoden lásky?
  • období testování reality (hledání životní role) - Čím a kým chci být? (Vím, kým být nechci!)
  • období těžké hormonální bouře - Tělo se chová jako bárka v bouři! Nedá se ovládat!
  • období skutečného přátelství na celý život - Co máme společného?
  • období ohrožené návykovými látkami a nevhodnou společností  - Chci někam patřit!