Lektorované kurzy

 • NIDV Karlovy Vary - Vývojová psychologie - 6/2014
 • Asertivita pro recepční a consiérge - kurz s podporou ESF Grantový projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II CZ.1.04/1.1.00/B1.00002
 • Kurz logopedická prevence ve školství NIDV Karlovy Vary - 1/2014- 5/2014
 • Mé dítě má poruchy učení. Jak mu mohu pomoci? - Bludiště KV 3/2014
 • Kurz logopedická prevence - PECKA, s.r.o., Karlovy Vary 10/2013 - 5/2014
 • NIDV Karlovy Vary - cyklus seminářů pro učitele MŠ Hyperaktivní ditě a dítě s hraničním chováním v MŠ
 • Asertivita - komunikační dovednosti  - Imperiál, a.s. 6/2013, 10/2013
 • Komunikace s konfliktním klientem - Sestra IN  6/2013
 • Alternativní a augmentativní komunikace – akreditace u MPSV, MZČR 2011, 2012
 • Gerontologické dny severozápad – příspěvek v odborné sekci - Dobrovolnictví, mýty a skutečnost  4/2012
 • Etika pro pracovníky v sociálních službách - Pecka, s.r.o., Karlovy Vary - 12/2010
 • Etika pro zdravotní sestry, etický kodex, SestraIN, o.s. - 3/2011
 • Klient s handicapem - SestraIN, o.s.- 5/2011
 • Klient se zrakovým handicapem - Pecka, s.r.o., Karlovy Vary - 6/2011
 • kurzy pro zdravotníky (střední i nižší zdravotnický personál – zdravotní sestry, ošetřovatele, pečovatele, sanitáře),  akreditované MZČR
 • Kurzy pro pracovníky v sociálních službách, některé akreditované MPSV
 • Pro společnost PECKA, o.s., Sestra IN, o.s.
 • Pro SZŠ a VOŠZ, Karlovy Vary, Poděbradská 2 (Sanitář všeobecný, Pracovník v sociálních službách, Zubní instrumentářka)
 • Semináře pro školy  v rámci poradenské péče – Pervazivní vývojové poruchy
 • Mapy a kruhy pro inkluzivní vzdělávání
 • Hranice mezi lidmi –podpora inkluze-práce s kolektivem 
 •                                                         

/