Děti a škola

  • vyšetření školní zralosti
  • příprava na školní docházku
  • stimulační program pro stimulaci oslabených dílčích funkcí
  • stimulační program pro nápravu SVPŠD ("poruchy učení") - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyspinxie
  • stimulační program pro děti s LMD (ADHD, ADD)
  • konzultace a podpůrná terapeutická péče pro rodiče
  • ověřené psychorelaxační techniky
  • podpůrná opatření pro vzdělávání
  • konzultace pro pedagogy