Vztahy s partnery

  • období hledání partnera
  • prvotní setkání s odlišností druhého pohlaví
  • obtíže při hledání vlastní identity a sexuální orientace
  • sebepřijetí