Sebepoškozování

  • reakce na nezvládnutelnou situaci
  • projev velké  psychické bolesti
  • zraňování sebe sama
  • projev (symptom) rozvíjející se psychické nemoci