Co dělat s ADHD, ADD, LMD

Vzniku LMD (ADHD, ADD) těžko zabráníme. Můžeme ovšem dobře ovlivnit její důsledky. Můžeme dítěti pomoci, aby se cítilo lépe a dobře uplatnilo své schopnosti.

Dobrý výsledek záleží především na přístupu k dítěti, a to zejména od rodičů, vychovatelů, učitelů a blízkých.

Kde jinde má dítě čerpat jistotu pro život, když ne u nejbližších? Dítě s LMD není prohra, ani nepřízeň osudu. Je to výzva, jakých je v životě nepočítaně.

Zkuste dodržovat několik zásad a Vaše dítě bude kvést. Lidé s LMD jsou vždy něčím výjimeční, proto pomozte svému dítěti, aby i ono této dosáhlo.

V opačném případě se utvrdí ve své nejistotě, chybovosti a nepatřičnosti a bude vyhledávat společnost a zájmy, kde se uplatní, což ovšem nebude vždy činit radost nikomu z jeho okolí!

Zásady:

  1. Chvalte především snahu! (povzbuzujte svoje dítě k výkonu - Dobré! Myslím, že příště to půjde samo!)
  2. Nenálepkujte jej! (nikdy nehodnoťte dítě, ale výkon - To se pokazilo, rozbilo, ....- neříkejte - Ty jsi nemehlo, nemotora, hrom do police, nešika!) Díte se s Vašim tvrzením ztotožní a už nebude chtít v úkolu pokračovat.
  3. Nedovolte, aby se naučilo novou dovednost špatně! (držení pera, plavání, držení příboru,....) Velmi těžko se učí správnému, když si osvojí chybný postup.
  4. Odstraňte všechny rušivé vlivy! (rádio, počítač, televizi, obrázky, časopisy, nepořádek na stole, jídlo, hračky, pití,...) Toto všechno odvádí pozornost Vašeho dítěte. Pozornost je křehká. Nesmíme ji zaměstnat ničím jiným, než žádanou činností.
  5. Pracujte často, ale krátce! Nesmíme dítě přepínat. Unaví se velmi snadno, protože veškerou energii spotřebovává na soustředění pozornosti a splnění úkolu. Cítí se pak, jako by složilo vagon uhlí. Že se tak neprojevuje? Že běhá a skáče? Je to jeho přirozeností zbavit se napětí pohybem!
  6. Využijte toho, co jej baví! Nejlépe je motivováno (naladěno na výkon), když aspoň trošku dělá to, co jej baví. (navlékání korálků - barvy, počítání, odříkávání slabik, slovíčka, vyjmenovaná slova, ..)
  7.  Vrtí se? Není - li to nutné nenuťte jej ke klidu. Využijte např. owerball - bude cvičit koordinaci, držet rovná záda, při tom trošku hopsat, ale vy můžete spolu  při tom opakovat násobilku, cvičit prsty, dělat rukama oblouky, abyste procvičili ruce na psaní, logopedická cvičení, ..... Využijte vhodné hry k činnosti, kterou potřebujete.
  8. Mějte jej hodně, hodně rádi! Lásku rodičů nic nenahradí! Nezoufejte! Budoucnost je Vaše!