• Osobnostní rozvoj -  koučink, osobnostní rozvoj, poradenství, terapie
 • Logopedie - logopedická péče, rozvoj řeči, náprava řeči při nesprávné výslovnosti
 • Škola - potíže s učením, pozorností, poruchy učení, chování - diagnostika, individuální
 • Autismus, PAS - nácvik sociálních dovedostí, individuální terapie, diagnostika
 • Sociální dovednosti  - individuální terapie, rodičovské skupiny, skupinová terapie sociálních dovedností pro klienty s PAS (bez rozdílu věku)
 • Kariérové poradenství - bilanční diagnostika, kvalitní orientace ve školském systému,  poradenství, trénink dovedností
 • Skupinová terapie - trénink asertivity, obchodních dovedností, osobnostní rozvoj
 • Kurzy - lektorská činnost - kurzy asertivity (sebezkušenost, modelace, reflexe) pro  pracovní týmy, teambuildingSemináře, kurzy - pro oblast školství, sociální práce, gastronomii a hotelnictví, cestovní ruch (viz semináře

Pak naše poradenské služby jsou určeny právě Vám! Neváhejte nás kontaktovat!

Zaměřujeme se na oblast:

 • rozvoje řeči, nápravy nesprávné výslovnosti
 • diagnostiky úrovně školní zralosti před nástupem školní docházky
 • indiviudální přípravy na školní docházku (terapeutický program)
 • diagnostiky, poradenství a individuální terapie ve smyslu nápravy vývojových poruch školních dovedností
 • diagnostiky, poradenství a nácvik sociálních dovedností u osob s poruchou autistického spektra
 • rozvoje pozornosti a relaxačních technik pro děti s ADHD